Modele zarządzania szkołą

H. Fayol-Jako jeden z innych sformułował Funkcje zarządzania; wyeksponował zasadę jednoosobowego kierownictwa; wskazał iż kierownictwo nie jest tylko sprawą osobistego talentu, ale jest umiejętnością Jak Każda Inna. Zarządzania można się nauczyć, Jeśli Geographic są jego Podstawowe zasady je sformułowana zostanie ogólna Teoria. Jest Autorem 14 Zasad zarządzania, NP.: pracy podział, autorytet, dyscyplina, jedność, rozkazodawstwo, jednolitość kierownictwa, Wynagrodzenie, Ład, Hierarchia. Modèle dix został został wprowadzony przez wpływowego niemieckiego socjologa MAXA Webera. Zgodnie z jego założeniami biurokracja à Model schematu organizacyjnego opartego na formalnych i zalegalizowanych uprawnieniach władczych. Według Webera biurokratyczna forma organizacji jest sprawna, logiczna oraz racjonalna. Modèle przez niego Stworzony Mia ł być idealnym wzorcem, jedyną najlepsz metodą do której powinny aankunnen wszystkie organizacje. Według Webera Idealna biurokracja ma pięć podstawowych Cech W nasjay Szkole średni Wynik Egzaminów zewnętrznych jest na poziomie…. E. MAYO-eksperyment Hawthorne: pracownicy b, ą usilniej pracować, Jeśli uznają iż kierownictwo troszczy się o ich dobrobyt i będzie poświęcać im szczególną uwagę (relations humaines).

Powstała Ona częściowo w wyniku potrzeby zwiększenia wydajności pracy, zwłaszcza w stanach Zjednoczonych AMERYKI, gdzie w początkach XX w. brakowało wykwalifikowanej sily roboczej. Stąd Konieczne było znalezienie sposobów podwyższenia sprawno Robotników. Kolejnymi głosicielami Tego nurtu było Małżeństwo Frank je Lillian Gilberthowie b, ące zespołem Inżynierów przemysłowych. Frank Gilchette po szczegółowej analizie pracy murarzy opracował kilka Metod pozwalających na wykonywanie ich pracy wydajniej. Ustalił sur m.in. jakie powinny być standardowe materiały i szczegółowo opracował technikę pracy, w włączając à nawet odpowiednią pozycję ciała murarza oraz ułożenia cegieł je zaprawy na diffĂŠrents poziomach. Rezultatem tych zmian było zmniejszenie ilości wykonywaniach ruchów z 18 do 5 je Zwiększenie wydajności pracy do około 200%. Lilian Gliberth natomiast przyczyniła się do ukształtowania psychologii Przemysłu oraz miała też spore Osiągnięcia w dziedzinie kierowania personelem.